Cuộc sống muôn mầu »

Hai bài thơ Trăng

Tuesday, September 9, 2014 10:37
Hai bài thơ Trăng

TRUNG THU XỨ NGƯỜI Đêm nay, nhìn ánh trăng tròn, ba kêu con lại để con cùng nhìn! Con nghe, sao vẫn làm thinh cho ba cảm thấy lòng mình xót xa? Mẹ con chạy lại ...

    IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.